Inovativní metoda čištění

Inovativní metoda čištění

Na nános nečistot působí fokusované světlo s ultrakrátkými pulzy o velmi vysoké frekvenci (laserové záření). Při zásahu nečistoty, ulpěné na povrchu čištěného materiálu, laserovým paprskem dochází k reakci. Nečistota s určitým chemickým složením není schopna absorbovat vyslanou energii a nastává objemová změna nebo přímo odpaření dané nečistoty. Při tomto procesu se částice (nánosu) uvolní a lze je snadno odfouknout nebo odsát.

Vysílaný světelný paprsek předává svou tepelnou energii i základnímu materiálu, který na rozdíl od nečistoty dokáže snadno přijatou energii rozptýlit nebo přímo paprsek odrazit. Na základě tohoto efektu nedochází k narušení povrchu materiálu.

Výhody

 • Laserové čištění nenarušuje životní prostředí
  Čistící laser využívá k procesu čištění pouze světelný paprsek. Nejsou tedy nutné žádné doprovodné čistící media, která by mohla narušit životní prostředí.
 • Metoda čištění lze aplikovat téměř v jakémkoliv prostředí.
  Čistící laser lze využívat i v prostředích, které jsou díky podmínkám na bezprašnost pro alternativní metody čištění zcela nedostupné.
 • Snadná manipulovatelnost laserem
  Díky malé a lehké konstrukci procesní hlavice je manipulace velmi snadná.
 • Metoda čištění nenarušuje strukturu materiálu.
  Proces čištění nevyužívá, žádné chemické látky ani doprovodné abrazivo.
 • Zanedbatelná produkce odpadu
  Téměř všechny odstraněné nečistot jsou vzápětí odsáty zabudovaným odsáváním.

Laserové čištění v rukách kvalifikovaného a zkušeného personálu se stává vynikajícím nástrojem pro čištění různorodých materiálů bez nejmenšího narušení základního povrchu materiálu.