Ekologická nezávadnost

Ekologická nezávadnost

Laserové čištění nevyžaduje k procesu čištění žádné chemické ani toxické látky, které by znečišťovaly nebo nějakým způsobem narušovaly životní prostředí. Čištění probíhá pouze skrze pulzující světelný paprskem. K dosažení čistícího efektu laserovým paprskem není zapotřebí vytvářet žádné plynné ochranné atmosféry. Světelný paprsek s neměnnou intenzitou proniká přirozeným vzdušným prostředím.

Laserové zařízení potřebuje k provozu pouze elektrickou energii a stlačený vzduch.

Pro zvýšení ekologické nezávadnosti je proces doplněn o odsávání. Během laserového čištění dochází k odstraňování nepotřebných nečistot, které jsou, díky unikátní konstrukci procesní hlavy, vzápětí odsávány do speciálního vysavače.